Ungdomssektorn i Ingå får tilläggsresurs

Bildningsnämnden i Ingå beslöt i onsdags att man inrättar en ordinarie befattning som uppsökande ungdomsarbetare från den 1 september.

Ungdomssektorn i Ingå får en ordinarie uppsökande ungdomsarbetare och en tidsbestämd tilläggsresurs som ska fungera som en enande länk mellan ungdomar i kommunen.
21.04.2016 12:26 UPPDATERAD 21.04.2016 13:09
Det uppsökande ungdomsarbetet inleddes i Ingå 2013.
Därtill anställs vid kommunens ungdomssektor en ungdomsarbetare för perioden 1 juni – 30 november i år som ska fungera som en enande länk mellan ungdomar i Ingå.
Beredningens inför mötet ändrade förslag gick ut på att tilläggsresursen anställs på 50 procent under perioden 15 augusti 2016 till 12 februari 2017. Henrik Wickström (SFP) kom med motförslaget att tilläggsresursen anställs över sommaren.
Det var på kommunfullmäktiges möte i november som Teresa Grönholm (Saml) föreslog, med stöd av fullmäktiges ordförande Sari Wilhola (Saml), föreslog att det till kommunens ungdomssektor anställs en tilläggsresurs som ska fungera som en förenande länk mellan asylsökande ungdomar och kommunens övriga ungdomar.

ANDRA LÄSER