Så stöder Ingå lokala vattenskyddsprojekt när stödpengarna tar slut

Ingå kommun har slut på de pengar som reserverats för miljöunderstöd. Två vattenvårdsprojekt måste därför dela på en mindre summa än de ansökt om. 

Vassklippning är aktuellt i Linkulla sjö i Ingå. 
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
24.10.2022 15:30 UPPDATERAD 25.10.2022 10:07
Vårdföreningen för strömvatten (Virho) och lokala fiskelag vid Linkulla sjö ansöker om var sitt bidrag för sina vattenvårdande projekt. Flera fiskelag i Linkulla och andra byar ska klippa vass i Linkulla sjö under tre års tid för att stoppa tillväxten av vass. Vassen bevaras på vissar områden för att fåglar ska kunna häcka och fiskar ha platser att leka. 
Sjön är övergödd och har en stor mängd skräpfisk och grumligt vatten. Fiskelagen har tidigare avlägsnat skräpfisk, anlagt en sedimenteringsbassäng och muddrat mynningen av avrinningsbäcken från sjön. Fiskelagen har för avsikt att ansöka om 1 500 euro av kommunen under tre år. 

ANDRA LÄSER