Schjerfbeckutställning förnyad – ny tavla ska komplettera samlingen

Många i Raseborg känner till att Helene Schjerfbeck bodde i Ekenäs under en period av sitt liv, och många vet att det finns en permanent utställning om hennes liv på Raseborgs museum. Ändå har museet fler långväga besökare än ortsbor. Det finns ett stort intresse för Schjerfbecks liv internationellt.

Laura Lundström
24.09.2022 12:10
Utställningen om Helene Schjerfbeck har förnyats. Raserborgs museum erbjuder nu regelbundet guidningar där man får veta mycket om Helene Schjerfbecks liv. Dessutom kommer det under hösten en ny tavla till utställningen. Vilket verk det är fråga om är fortfarande hemligt för publiken.

ANDRA LÄSER