Förslag: "Hyr plats för dagvården i gamla daghemmet i Störsvik" – politiker vill vänta på nya direktören

Det kommunala daghemmet i Störsvik stängdes 2019, men byggnaden står kvar.
Mira Strandberg
13.01.2021 13:00 UPPDATERAD 13.01.2021 14:58
Tekniska sektorn i Sjundeå föreslår att kommunen i första hand hyr det gamla daghemmet i Störsvik när kommunens småbarnspedagogik behöver tilläggsutrymmen i år. Daghemmet användes tidigare av kommunen. Det kommunala daghemmet stängdes för att byggnaden krävde en grundlig renovering och kommunen ville slippa de höga kostnaderna. I stället sålde kommunen en tomt på andra sidan vägen till en entreprenör som byggde ett nytt daghem. Där öppnades sedan ett privat daghem som stängdes i somras.
Om kommunstyrelsen beslutar att kommunen ska hyra alternativa utrymmen förordar tekniska sektorn alltså det gamla daghemmet i Störsvik. Hyran för daghemmet är 55 200 euro per år, medan hyran för det nybyggda daghemmet i Störsvik är 89 340 per år. Därtill kommer personalkostnader på ungefär 160 000 euro.
Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sitt möte i tisdags. Nämnden beslutade att remittera ärendet. Orsaken var att politikerna ville vänta tills den nyvalda bildningsdirektören börjar sitt arbete i februari.
En utredning har påvisat att kommunens dagvård behöver mera plats under januari till augusti i år. Tekniska sektorn föreslår att man ska underlätta den akuta situationen genom att utreda om det går att använda familjedagvård, de privata daghemmen i Sjundeå eller genom att effektivera användningen av servicesedlar.