Raseborg följde statens rättelsekrav i Billnäs

Billnäs bruk.
Arbetet med att få en detaljplan för kärnan i Billnäs bruk tog ett stort steg framåt på fullmäktiges senaste möte.
Under planeringsprocessen uppmanade Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral Raseborgs stad att utreda konsekvenserna av att bygga nära åstranden i bruket.
Så har skett. FCG Suunnittelu har gjort en Naturabedömning enligt Naturvårdslagens 65 § och rapporten blev klar i januari i år. NTM-centralen har förklarat sig nöjd med utredningen och de rättelser som gjorts i detaljplanen.
Fullmäktige godtog statens rättelseuppmaning och den ändrade detaljplanen för Billnäs bruk.
ANDRA LÄSER