Raseborgs byabuss kan få fortsätta

Raseborgs stadsutvecklingssektion beslöt i tisdags att föreslå för stadsstyrelsen att byabussen får fortsätta trafikera efter att testperioden tar slut vid årsskiftet.

Byabussen trafikerar fem dagar i veckan på fem olika rutter i Raseborg.
24.10.2019 14:00
Försöket med en byabuss i Raseborg startade den 19 augusti. Mottagandet har varit positivt. I medeltal anlitade 27 personer i veckan tjänsten under de första åtta veckorna bussen rullade.
Byabussen trafikerar fem dagar i veckan på fem olika rutter. Bussen har fasta tidtabeller, men påstigningsplatserna är individuella. Bussen hämtar passageraren vid hemdörren.
Verksamheten fungerar så att kunden ringer en bokningscentral eller bokar via webben. Vid bokningen får man en ungefärlig avresetid. En resa kostar 2,50 euro.

Flera trafikåtgärder

Stadsutvecklingssektionen föreslår för stadsstyrelsen att en upphandling av byabussen görs för ett år med option på ett tilläggsår. Man vill också att det utreds om byabussen i någon mån kan kombineras med färdtjänsten.
Staden söker statsstöd för bussen, maximalt kan man få 50 procent. Om man räknar med ett statligt stöd på 33 procent blir de ekonomiska konsekvenserna för staden 90 000 euro per år eftersom den totala årskostnaden uppgår till 135 000 euro.

ANDRA LÄSER