Struligt värre med Ingås skjutsar

Skolskjutsarna i Ingå har haft stora problem under de första skolveckorna. Uteblivna taxibilar, motstridig information och tidigarelagd avhämtning irriterar föräldrar.

50 minuter. Rasmus Aittamaa bor fem kilometer från Degerby skola men åker skolskjuts i 50 minuter för att komma till och från skolan.
08.09.2017 06:00
– Det största problemet är att jag inte kan lita på att taxin kommer. Det har hänt att jag vi har varit tvungna att köra barnen till skolan själva, säger Petra Aittamaa som bor i Degerby.
Hennes två pojkar går i fjärde och sjätte klass i Degerby skola och bor tre och en halv kilometer från skolan. Den sträckan tar nu femtio minuter att åka, eftersom pojkarna blir avhämtade halv åtta och åker ett varv via kyrkbyn och sedan tillbaka till Degerby.
– Det är också ett problem, att sitta i taxin i nästan en timme är inte så kul för en åksjuk pojke.

Personalen kommer tidigare

Också Annika Holmströms barn, som går i Degerby skola, har drabbats av skjutsproblemen.
– Upphämtningstiden har ändrats tre gånger. Det gör det väldigt svårt för en som ska pendla till jobbet, jag vill ha klara direktiv om när skjutsen kommer och så måste jag kunna lita på att den verkligen kommer, säger hon.
Hennes barn avhämtas nu kvart i åtta på morgonen. Skolan börjar halv nio och familjen bor ganska precis tre kilometer från skolan. Den tidiga upphämtningen gör att barnen är i skolan före klockan åtta, vilket har fått Holmström att fundera över var ansvaret för barnen ligger.
– Är någon på plats i skolan före klockan åtta då barnen är där? Jag tycker inte det är OK om de ska stå där på skolgården ensamma i en halv timme. På vems ansvar är de då? undrar hon.
På den punkten kan Degerby skolas rektor Magnus Ljungqvist ändå ge lugnande besked.
– Vi har personal på plats från 7.45 eftersom det har visat sig att de första barnen kommer till skolan tio i åtta. Det här har vi ändrat på efter att vi fick veta att skjutsarna kommer så tidigt.

Upphandlades på nytt sätt

Upprinnelsen till problemen står att finna i det faktum att Ingå kommuns tidigare avtal om skoltransporter löpte ut vid skolårets slut i våras. Den nya upphandlingen gjordes på ett annorlunda sätt än tidigare och gällde alla kommunala transporter dagtid.
– Trafiken mellan klockan 7 och 16 på vardagar upphandlades som ett paket. Det betyder förutom skolskjutsar också transporter som grundtrygghetssektorn behöver och anropstaxin med mera, säger bildningschef Merja Olkinuora.
Vid kommunstyrelsens möte i maj godkändes anbud på elva objekt, eller rutter, med olika mängd elever och olika tidtabeller. Eftersom upphandlingen gjordes linjevis och företagare kunde anmäla intresse för en eller flera linjer är det nu åtta transportföretag som delar på skjutsarna i Ingå. Valkriteriet var priset eftersom alla måste fylla kvalitetskriterierna för att delta i upphandlingen.

Geografin påverkar

Planeringen av linjerna gjordes i kommunen och försvåras av att Ingås vägnät på många håll är format som en kam, med många små vägar som utgår från en huvudväg.
– Ingå är en väldigt vacker kommun med mycket stränder och fina ställen. Men ofta bor någon vid stranden, i ändan av en lång väg där man inte kan köra runt utan måste åka samma väg tillbaka, säger controller Ilkka Rissanen.
Resultatet är att skolskjutsarna måste såga upp och ner längs många små vägar till exempel söder om stamvägen och Innanbäckvägen. Det förlänger restiden för alla på den rutten.
– Jag förstår att folk tycker att det inte borde ta till exempel 35 minuter att åka hemifrån till skolan om man inte har så lång väg. Men då tänker man inte på att det finns femton andra barn som ska plockas upp i samma område.
300 barn i Ingå ska få skolskjuts till fyra skolor, plus högstadieelevernas matartrafik till Lojobussen.
– Det är en ganska komplicerad helhet och inte så lätt som man tror.

Matartrafiken en överraskning

Extra utmaningar fick kommunen i ett rätt sent skede då det stod klart att ingen hade tänkt på att planera den matartrafik som behövs för de elever som går i skola i Lojo. Eftersom det inte går en direkt linje från alla håll i kommunen till Virkby skola och Järnefeltin koulu måste eleverna skjutsas till den linje som trafikerar rutten Ingå-Lojo.
– Vi hade ganska färdigt planerade lågstadierutter redan när vi fick beskedet. Det kom som en överraskning för oss. Tidigare har matartrafiken planerats av trafikanterna själva, så varken vi eller Lojo visste att det var något vi borde göra. Vi trodde att Lojo skulle planera och Lojo trodde att vi skulle göra det, säger Rissanen.
Rutterna och tidtabellerna måste följaktligen ändras så att också högstadieeleverna kunde skjutsas till Lojobussen. Det ledde till tidtabellsändringar för övriga på samma rutt.

Skapade ny e-post för respons

Ett annat stort problem har varit informationsgången. Här finns många delområden som har bidragit till härvan.
– Vi har inte tillgång till Wilma för de elever som går i skola i Lojo. Det betyder att vi inte kan informera dem direkt utan det blir en extra sväng då vi informerar Lojo, och skolorna informerar föräldrarna, säger Merja Olkinuora.
Ett annat problem har varit av teknisk natur. Alla webbläsare visar inte hela informationen på Wilma i den form som kommunen lägger ut den.
– En del föräldrar har sagt att de inte ser när och var deras barn ska stiga på. Då använder de en webbläsare som inte stöder Wilma.
Merja Olkinuora poängterar ändå att största delen av skjutsarna har löpt problemfritt, och att det är barn på ett begränsat område som drabbats.
– Det är väldigt olyckligt att samma elever har drabbats flera gånger.
Kommunen vill nu ha så mycket respons som möjligt på bristerna i skolskjutsen. Man har skapat en e-postadress, bisi@inga.fi, enkom för dessa frågor, och dit hoppas Ilkka Rissanen att all information nu skickas.
– Nu samlar vi respons och sedan ska vi börja hitta smärtpunkterna för att försöka göra om skjutsarna. Vi vill alla nå samma sak: smidiga skjutsar, säger Rissanen.

ANDRA LÄSER