Kolumn: Ojämförbara kristider

"Att jämföra förgångna händelser med nuet har utan tvekan många fördelar och lärdomar. I första hand handlar det ändå om att lära sig undvika tidigare misstag, inte okritiskt jämföra nuet med gårdagen och allra minst utgå från att det som väntar nu skulle vara detsamma som tidigare".

Historia handlar ofta om att förstå förändring, om att jämföra olika förflutna skeenden, men också om att relatera nuet till gårdagen. Ofta verkar historien ha återupprepat sig, något vi påstås kunna lära oss av. Tillbakablickarna begränsas ändå av att våra nulevande generationer inte tydligt kan se och minnas tillbaka mycket längre än några årtionden, maximalt kanske ett halvsekel.

ANDRA LÄSER