Här kan du se hur de västnyländska gymnasierna klarade sig i studentskrivningarna

Det bästa västnyländska gymnasiet finns i Raseborg.

Ekenäs gymnasium klarade sig bra i studentskrivningarna.
Gymnasiet Lärkan i Helsingfors klarade sig bäst i studentskrivningarna av de svenskspråkiga gymnasierna, visar Studentexamensnämndens data. Medeltalet för alla studenter i Lärkan är 5,04 poäng.
ANDRA LÄSER