Här kan du se hur de västnyländska gymnasierna klarade sig i studentskrivningarna

Det bästa västnyländska gymnasiet finns i Raseborg.

Ekenäs gymnasium klarade sig bra i studentskrivningarna.
24.05.2021 18:07
Gymnasiet Lärkan i Helsingfors klarade sig bäst i studentskrivningarna av de svenskspråkiga gymnasierna, visar Studentexamensnämndens data. Medeltalet för alla studenter i Lärkan är 5,04 poäng.
Medeltalet är uträknat genom att först räkna ut medeltalet för alla studenter utifrån alla ämnen som de skrivit. Därefter uträknas medeltalet för hela gymnasiet utifrån studenternas personliga medeltal.
Det högsta betyget laudatur ger 7 poäng. Eximia ger 6, magna ger 5, cum laude 4, lubenter approbatur ger 3 och approbatur ger 2 poäng. Därmed är det högsta möjliga medeltalet 7 och det lägsta 2.

ANDRA LÄSER