I Fotocentrum i Karis kan du ta en smygtitt in i en främmandes vardag

I den aktuella utställningen på Fotocetrum Raseborg i Karis dras uppmärksamheten först till Toivo Heinimäkis bildytor och hur dessa är beskurna. Ytornas materialitet och struktur framträder, verkar väckas till liv, då motiven förefaller lite urklippta ur sitt sammanhang och fotograferade på lite för nära håll.

En hund betraktar museibesökaren på en av fotografierna i utställningen Rapid Eye Movement Vol. 2.
12.01.2023 17:05 UPPDATERAD 12.01.2023 18:37

Fakta

Utställning: Rapid Eye Movement vol. 2.
Konstnär: Toivo Heinimäki. 
Plats: Fotocentrum Raseborg, Karis.
Tid: Till den 4 februari. 
Motiven är en blandning av urbana scener och interiörer. Det är mycket betong och reflektioner i glas, scener där människor ibland förekommer i förgrunden, beskurna och ibland i bakgrunden. Ofta får man känslan av att det handlar om personliga situationer, ibland verkar det till och med vara scener ur en intim sfär.
Vid en första anblick verkar motiven bekanta på något sätt, vardagliga, kanske lite godtyckliga; som ett ögonkast från en passerande, scener och detaljer som vi sett otaliga gånger och som redan finns inpräntade på våra näthinnor. Kanske vi upplevt dem själva, eller så har vi bara sett det på Instagram?

Drömlikt och slumpartat

För att hänvisa till REM-sömnen, det stadium av vår sömn där vi drömmer mest, har utställningen döpts till Rapid Eye Movement vol.2, vilket vill betona det känslomässiga och förstärka den drömska stämningen som utställningen faktiskt skapar.
Detaljer och utsnitt ur verkligheten pockar på uppmärksamheten utan att nödvändigtvis berätta en sammanhängande historia. I ett fotografi blir plötsligt en till synes banal rishög, eller är det en spretande kal buske kanske, som inte riktigt rymts med helt och hållet på bild, betydelsefull.
Busken eller rishögen figurerar framför en trottoarkant som leder blicken diagonalt ut ur bilden och den bladlösa buskens grenar, som inte riktigt rymdes med på bilden, för även de tankegångarna ut ur bilden. Varför har just denna beskärning valts och vad är det som inte rymts med eller finns utanför exponeringsytan? Handlar det om ett övervägt val eller är det bara slumpen som avgjort?

Omsorgsfullt komponerat och placerat

De enskilda bilderna, fotografierna, kollagen och sammanställningar av bildgrupper är dock förefallande omsorgsfullt komponerade. Det finns ett lugn och en lätthet i utställningen och en känsla för komposition i varje detalj. Intrycket förstärks av konstnärens kollageartade tänk och arbetssätt där olika medium och material; glansiga färgprint med hög upplösning, en svartvit kopia och en blyertsteckning, förlänas likvärdighet i rang, ordning och storlek.
I vissa verk i utställningen Rapid Eye Movement Vol. 2 använder Toivo Heinimäki överlappande bilder. 
Konstnären använder sig även av tecknade och målade detaljer ovanpå fotografierna. I en ram kan det finnas flera bilder som delvis skymmer varandra, men också stärker varandra. En slags fräsch respektlöshet för den enskilda bildytan, kamerans automatiska inramning.
Känslan av balans och meningsfullhet förstärks av hur verken installerats, eller rent av integrerats i utställningsutrymmet, något som i sin tur riktar uppmärksamheten även mot själva lokalen där utställningen befinner sig. I förlängningen av denna uppkomna rumsmedvetenhet blir även utställningsbesökaren medveten om sin egen närvaro i utställningen. Kanske denna självmedvetenhet också triggas av en svag oroskänsla av att ibland ha bevittnat ett lite väl privat ögonblick, en smygtitt in i någon främmandes vardag.

Närvaron märks

Ett fotografi som visas bakom en glasskiva och står lutat mot sidoväggen på det breda fönsterbrädet i lokalen föreställer ett annat fönster, med ett annat fönsterbräde och ett annat landskap utanför. Den lite svårtydda vyn genom det avbildade fönstret leder även den egna blicken ut genom det egentliga fönstret och utsikten mot Köpmansgatan i Karis och kanske besökaren också skymtar sin egen reflektion i glasytan.
I fotografiet i fönstret finns även en hund som avslappnat, om än uppmärksamt betraktar fotografen och följaktligen även utställningsbesökaren. I många av fotografierna kan man även skönja en annan närvaro, nämligen personen bakom kameran. Fotografen eller konstnären finns ibland närvarande i form av en skugga eller som en reflektion av en fotoblixt i några av fotografiernas ytor. Detta delvis gömda återkommer i några av bilderna på människor som delvis är skymda av någon detalj i förgrunden.
Utställningen i sin helhet leker således på flera tilltalande sätt med olika kontraster såsom materialitet, rum versus yta, närhet versus distans, allmängiltighet och det personliga, spänningen mellan närvaro och frånvaro, det bekanta och det främmande, uppmärksamhet, noga beaktande och ibland en förströdd, kanske till och med lakonisk blick.

ANDRA LÄSER