Cajorna gästas av Finlands lucia

Blandade kören Cajorna har haft en aktiv höst. I början av terminen ordnades en konsert med sällskaps- och bordsvisor. Sedan deltog kören i en körfestival i Prag tillsammans med andra körer från Europa.

Nu laddar Cajorna upp för en julkonsert i Ekenäs kyrka. Kören dirigeras av Sara Selenius och ackompanjeras av Teddy Granroth. Finlands Lucia 2018 Elin Qvist med tärnor medverkar. Cajorna sjunger många kända julsånger, några sånger uppförs av körmedlemmar i mindre grupper. Även solouppträdanden av Beatrice Nyberg och Stina Egger-Landen ingår.

Konserten är ett samarbete med Ekenäs svenska församling.

I november valde Cajorna Alf Nordman till ny ordförande. För våren planerar kören att starta ett projekt med musik av The Beatles. Nya sångare är välkomna.

ANDRA LÄSER