Här är Hangös nya välfärdskoordinator

Hanna Österlund är ny välfärdskoordinator i Hangö stad. Hon valdes efter ett tjänstemannabeslut.

Hanna Österlund är nyvald välfärdskoordinator i Hangö.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
23.11.2022 13:04 UPPDATERAD 25.11.2022 07:32
Som en följd av det nya välfärdsområdet skapas behöver Hangö en välfärdskoordinator. Till arbetsuppgifterna hör att koordinera stadens hälso- och välfärdsfrämjande samarbete med stadens olika sektorer samt övriga aktörer.

ANDRA LÄSER