Christoffer Holm och Tomy Karlsson i Hangö får medalj för sitt jobb att lyfta fram lokalhistoria: "Det här kom som en verklig överraskning"

Projekt som lyckats engagera en bred publik och bjudit på nya perspektiv, och en diger insats för det lokalhistoriska är prestationer som i dag onsdag ger Christoffer Holm och Tomy Karlsson varsin folkbildningsmedalj. Det är Svenska folkskolans vänner som premierar deras insatser.

Christoffer Holm gillar att ha många strängar på sin lyra. Han får inspiration av att syssla med olika sorters texter för olika målgrupper.
Som skicklig manusförfattare har Christoffer Holm och hans team genom sina teater- och filmprojekt lyckats få människor att stanna upp, ifrågasätta och se på det förflutna och vår samtid ur nya perspektiv... Så låter motivationen till att Hangöbördiga, numera i Åbo bosatta, Christoffer Holm premieras med Svenska folkskolans vänners folkbildningsmedalj.