Nu kan du följa Bokkalaset från din egen soffa – corona föder nya festivalformer

Bokkalaset ordnas trots coronapandemin men i anpassad form. En stor del av programmet erbjuds också digitalt.

Kjell Ekholm hör till de lokala författare som deltar i Bokkalaset.
Bokkalaset i Ekenäs firar 20-årsjubileum den 5-9 november med temat Minnen. Temat behandlas i festivalprogrammet ur flera olika perspektiv. På programmet står författarintervjuer, utställningar, seminarier, film, teater, musik och program för barnen. På grund av rådande omständigheter, kommer en stor del av programmet att erbjudas också virtuellt.
- I år har de flesta bokmässor och andra litteraturevenemang ställts in eller flyttats framåt, men Bokkalaset kommer att ordnas, även om i lite andra former än tidigare, säger kultursekreterare Lotta Lerviks som är ordförande för Bokkalaset.
– I stället för att annullera evenemanget, har vi planerat om programmet i samråd med bland annat förlagen och våra samarbetspartner. Våra besökares och författares hälsa och säkerhet är vår högsta prioritet och vi följer utvecklingen och myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset.

Späckat kalas

Bokkalaset blir en blandning av liveströmmade intervjuer, samtal inför en begränsad publik och inspelade programinslag och poddar. Den litterära supén och brunchen är inställda. Bokkalasets samarbetspartners bjuder på program, som också delvis bandas och kan ses efteråt. Bland annat Ekenäsnejdens svenska församling, Pro Artibus, EKTA, Schjerfbeck-sällskapet och Edith Södergran-sällskapet kommer att ordna program.
Alma Pöysti berättar om inspelningarna av filmen Tove.
- Vi bjuder på ett späckat kalas, som publiken till stor del också kan följa med digital från hemmasoffan. De digitala lösningarna möjliggör möten på webben och det är ett tryggt alternativ för alla parter. Litteraturen och kulturen i allmänhet är viktig för vårt välbefinnande i dessa utmanande tider. Finländarna läser mer än tidigare och folk söker också tröst i böckerna och vill få något annat att tänka på.

Publik enligt läget

Fredagen den 6 november presenterar lokala författare sina böcker live i Kulturhuset Karelia och programmet strömmas i samarbete med Yle Västnyland. Om läget tillåter, kommer en begränsad publik att ha tillträde till Karelia. På eftermiddagen och hela lördagen den 7 november fortsätter programmet med livesända författarsamtal. Författarna kommer inte att vara på plats i Karelia, utan man kan följa med programmet digitalt via Bokkalasets Facebook-sida. De strömmade programinslagen kommer också att visas på Karelias stora skärm och ett begränsat antal personer kan följa med programmet i salen.
Tidtabellen och närmare anvisningar om var man hittar de olika programinslagen publiceras på Bokkalasests webbplats bokkalaset.fi.
Vetenskapsjournalisten Marcus Rosenlund är gäst i Poddsoffan med Larson Österberg.
Följande författare och artister har bekräftat sitt deltagande: Ann-Luise Bertell, Jeanette Björkqvist, Magnus Cederlöf, Kjell Ekholm, Olga Engfelt, Kenneth Eriksson, Otto Gabrielsson (SE), Vigdis Hjort (NO), Leif Höckerstedt, Anne Ingman, Juha Itkonen, Magnus Lindholm, Merete Mazzarella, Sonja Nordenswan, Alma Pöysti, Emma Raunio, Marcus Rosenlund, Peter Sandström, Milja Sarkola, Karin Smirnoff (SE), Tove Virta, Sofia Torvalds, Carolina Wendelin, Kjell Westö och Michael Wiander (SE).

Barnens och de ungas bokkalas virtuellt

Genom Barnens och de ungas Bokkalas - BUK, som i år ordnas för åttonde gången, erbjuds ett digert program under oktober-november för svenskspråkiga skolelever i hela Raseborg. Den här gången presenteras hela programmet virtuellt.
Emma Raunio sjunger mellan författarsamtalen under lördagen.
- Det virtuella konceptet ger skoleleverna bättre möjligheter att delta i också annat program än det som arrangeras med skoleleverna som målgrupp, berättar Annette Ström från Västnyländska kultursamfundet rf.
- Det finns också andra positiva sidor med virtuella författarbesök. Det virtuella konceptet sparar på författarnas tid, eftersom de inte behöver resa till skolorna. Jag tror inte vi ska överge det helt ens efter coronan. En kombination av virtuellt och fysiskt program skulle vara bäst. Då skulle vi kanske också kunna engagera mer kända och upptagna författare som inte annars har möjlighet att delta fysiskt.
Bokkalaset är ett samarbete mellan Ekenässällskapet, Västnyländska kultursamfundet, och Raseborgs stad. I evenemanget ingår även program som ordnas av ett stort antal föreningar, samfund och övriga samarbetsparter.

ANDRA LÄSER