Så många kvinnor vill göra militärtjänst

Ansökningstiden för frivillig militärtjänst för kvinnor gick ut den 15 januari. Denna gång sökte 1 258 kvinnor till tjänstgöringen, uppger Armén. 

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
23.01.2023 12:53 UPPDATERAD 23.01.2023 12:55
I samma pressmeddelande lyfts det fram att lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor förnyades i fjol och i enlighet med lagen tidigarelades ansökningstiden. Nu tog den slut cirka sex veckor tidigare än under de föregående åren.
"Genom ändringen av ansökningstidtabellen kan man i framtiden få urvalstillfällena för kvinnor och hälsokontrollerna i samband med dem att följa samma rytm som uppbåden", går det också att läsa i pressmeddelandet.