Manskören och elever framför inhemsk musik

Ekenäs Manskör och Raseborgs kulturinstitut samarbetar i en konsert med anledning av Finlands hundraårsjubileum.

Under konserten Tillsammans framför Ekenäs manskör och sångelever från kulturinstitutet finländska kompositioner till inhemska textförfattare. Kören inleder med Runebergs version av Vårt land och avslutar med Finlandia. Den huvudsakligen traditionella repertoaren innehåller också bland annat sången Seitsemän miehen voima till text av Aleksis Kivi. Kören leds av Hans Mecklin.

Sångeleverna framför verk av både inhemska och utländska kompositörer och textförfattare, från Händel till Frida Andersson. Eleverna ackompanjeras av Polina Aronson och Sergei Trofimov.

Sigurd Snåresalen, tisdagen den 5 december klockan 18.30.

ANDRA LÄSER