Kolumn: Chatbotten kan vara ett stort hjälpmedel i undervisningen – om vi kommer överens om spelreglerna

17.02.2023 14:28
Vi har den senaste tiden fått läsa om nya, allt mera avancerade artificiell intelligens (AI) baserade verktyg. En av de omdiskuterade är boten Chat GPT, en bot som kreativt genererar text. Den skriver essäer, svarar på frågor och löser problem. Hur ska vi förhålla oss till dylika verktyg? Som lärare tänker man kanske först på fusk och plagiat. Hur kan vi förhindra det och hur går det med alla fina alternativa bedömningsmetoder som vi just har tagit fram? Eller kan vi omvärdera och se det som en möjlighet att utveckla lärandet och utbildningen?
Vi har lärt oss hur vi gör effektiva Googlesökningar. Ingen anser att det är fusk att använda det vi hittar, bara vi gör det på ett säkert och etiskt sätt. Är det så att vi nu helt enkelt tar steget vidare? Jag tror att bara vi börjar testa att använda verktyg som Chat GPT i vår vardag, i vårt arbete eller i våra studier, så lär vi oss när vi har störst nytta av dem för vårt ändamål.
Våra elever och studerande bör få stöd i hur man använder AI som hjälpmedel. Det kan vara för att komma i gång med en text eller en räkneuppgift eller att göra en sammanfattning. En bot av denna typ kunde bli en virtuell studiekompis eller kollega som man kan fråga hjälp av, då man inte kommer vidare med en uppgift. Alla har inte alltid möjlighet att fråga en verklig person.

ANDRA LÄSER