Fatta inte förhastade beslut

Vårdreformen börjar nu förberedas för femte gången.

Förra drygt en vecka sedansamlades representanter från alla nyländska kommuner i Helsingfors för att höra hur Social- och hälsovårdsministeriet kommer att bereda frågan om en möjlig särlösning gällande vårdreformen i Nyland. Beredningsarbetet kommer att göras i snabb takt, och tanken är att den alternativa nyländska modellen ska kunna presenteras ännu i år.

Vårdreformen börjar nu förberedas för femte gången. Stämningen under mötet förra fredagen var konstruktiv, och alla parter – statsrådet, kommunerna samt andra myndigheter – hoppas att reformarbetet kan slutföras under denna regeringsperiod.

Med tanke på att ett omfattande beredningsarbete nu görs där flera olika alternativ utreds för hur vården organiseras, hoppas jag att man inte gör förhastade beslut då det gäller profileringen av Raseborgs sjukhus. Arbetet med profileringen kommer att inledas också i höst och det skulle inte vara klokt av HUS att fatta några slutliga beslut gällande sjukhusets framtid, innan riktlinjerna för vårdreformen i Nyland har slagits fast.

Nyland är en region med flera särdrag som skiljer den från andra regioner i Finland. Med tanke på att vi i framtiden ska erbjuda god vård som är kvalitativ och kostnadseffektiv är det viktigt att inga förhastade beslut angående Raseborgs sjukhus nu fattas innan vi har en klarhet i vad vårdreformen kommer att innebära.

Henrik Wickström, vice ordförande (SFP), kommunstyrelseordförande, Ingå

Mer läsning