Färre simhallsbesök påverkar fritidsbudget

Raseborgs fritidsavdelning ser ut att överskrida sin budget med 30 000 euro.

Då fritidsnämnden möttes i torsdags antecknades budgetuppföljningen för årets sex första månader för kännedom.

Dessutom har en prognos för årets nettoutfall beräknats på basis av utfallet under det första halvåret.

Prognosen visar att enheterna bibliotek och museer kommer följa budgeten.

Det finns däremot en risk att fritidsavdelningen – där idrotts- och ungdomsverksamheten ingår – överskrider sin nettobudget med 30 000 euro. Orsaken är främst att simhallsbesöken minskat. Intäkterna från simhallen verkar underskridas med 100 000 euro. Vintervädret samt den heta sommaren ses som troliga orsaker.