Färre platser för asylsökande

Migrationsverket har meddelat att inkvarteringsplatserna för asylsökande ska minska med drygt 2 000 innan slutet av mars 2017. För västra Nylands del innebär det en stängning av Aavaranta i Kyrkslätt som haft plats för 300 personer och mottagningsenheten i Ingå som haft 54 platser. Verksamheten i enheten Harjulinna för ensamkommande minderåriga asylsökande i Sjundeå hålls kvar, men här dras tio platser in.

Migrationsverket uppskattar att färre platser kommer att behövas nästa år. Genom att hålla en inkvarteringskapacitet som motsvarar behovet håller man kostnaderna nere. För närvarande finns det ungefär 23 000 platser på förläggningarna.

Mer läsning