Färre kemikalier belastar Sjundeå å

Sjundeå å belastades fortsättningsvis i rätt liten grad av avloppsvatten under år 2015.

Avloppsvattnet, och de kemikalier som det för med sig, är en av de största miljöbovarna som i dag belastar vattendragen i Finland.

Av en färsk mätning framgår att avloppsvattnet endast utgör en väldigt liten del av den totala belastningen på vattnet i Sjundeå å samt att nedsmutsningen av vattendraget likt tidigare år fortsatt att minska.

Nedsmutsningen av vattendraget har i de senaste årtiondenas mätningar ständigt varit avtagande och trenden visade nu ha hållit i sig även under år 2015.

Regelbundna kontroller

En stor del av Sjundeå å hör till Natura-området som särskilt skyddas genom Europeiska unionens projekt Natura 2000. Syftet med projektet är att stärka och bevara naturens mångfald. Eftersom vattendraget hör till Natura-området, kontrolleras vattnet regelbundet.

Kontrollerna sköts bland annat av Rosk 'n Roll Oy Ab, Skanska Infra och de kommuner som är sammankopplade med Sjundeå å, alltså Lojo, Sjundeå, Kyrkslätt och Vichtis.

Utrotningshotad fiskart skyddas

Att skydda vattendraget från kemikalier är av yttersta vikt eftersom den utrotningshotade fiskarten havsöring fortfarande lever där. Arten hotas starkt av de kemikalier som avloppsvattnet för med sig. Även den hotade målarmusslan har förekommit i Sjundeå å.

– Att arterna fortfarande lever kvar i vattnet motiverar starkt att även i fortsättningen satsa på att minska nedsmutsningen av Sjundeå å, säger vattendragsforskare Aki Mettinen.

Mer läsning