Farlederna är inga racerbanor

Ifall inte också de hänsynslösa fritidsskepparna skärper sig blir frågan om båtkörkort allt hetare. Det första steget är ändå bättre sjövett och sundare attityder.

De flesta som under de senaste decennierna rört sig på sjön eller kanske följt med båttrafiken från stugstranden har säkert ägnat säkerheten i farlederna en tanke.Fritidsbåtarna har blivit allt större...