Färgernas och känslornas språk

Färggrant. Girl Power kallar Katja Öhrnberg denna sin akrylmålning, ett av tio arbeten som visas på galleri Fokus. Bild:

Tio snillrika färgkonstruktioner ger Fokus ett nytt och kraftigt uttryck där det går att bada i färg och form.

Utställning: Målningar av Katja Öhrnberg. Plats: Galleri Fokus. Tid: Till 8.2.

Bildkonstnären Katja Öhrnberg, verksam i Fiskars, visar tio akrylmålningar på duk i Galleri Fokus, Karis.

Fokus känns spöklikt öde då allting utom biblioteket och utställningsrummet har övergivits på grund av planerad renovering. Den färg- och formmättade utställningen ger en positiv kick mitt i bedrövelsen.

Det första intrycket av målningarna är att de ter sig ganska lika varandra, men vid närmare betraktande är det inte så. De uttrycker olika känslor. Det är ett känslornas språk som Katja Öhrnberg förmedlar med sina penseldrag där ofta ovala former bildar ett slags nätverk ovanpå flera andra färgskikt. Resultatet blir ett slags lager på lager av färgkonstruktioner. Men de går inte in i varandra som i skiktmålning utan är strängt separata.

Titlar ger fingervisning

Också verkens titlar skvallrar om kopplingen till känslor: Ljus, Hat, Fångst, Ensam eller Rampfeber och Orsak och verkan. I målningen Hat märks utöver en affekterad färghantering också ett svart kryss som avviker från det övriga.

Kyynelten huuhtomat värit (Tårsköljda färger) består av sammanlagt sex dukar i uteslutande blåa toner. Det är en helhet som med sitt stora format kunde göra sig bra i en offentlig byggnad. Där finns en blå enhetlighet med ändå mycket att upptäcka.

Min övergripande reaktion på Öhrnbergs arbeten är att de är befriande oförställda. Här eftertraktas inga löspoäng med trendiga detaljer. Färgernas och formernas språk är fullt nog.

Katja Öhrnberg utexaminerades från treåriga privata konstskolan Taidekoulu Maa 1994 och har gjort kompletterande studier vid Lahden Taideinstituutti och State Academy Stieglit i S:t Petersburg. Tillsammans med Eeva Kaisa Ailus har hon gjort det stora ansiktscollaget 100 ansikten som varit framme på olika sätt i Fiskars de senaste åren, och i maj kommer att visas i Salo konsthall. Det är ett konstverk man minns, liksom också Öhrnbergs sympatiska små färggranna kantiga huskroppar.