Fängslande tribut till läsning

Tatjana Brandts essäsamling Fängslad är en samling texter om litteratur, läsande och livet, en salig blandning författarbiografi, litteraturhistoria, närmast vetenskaplig analys och fritt filosoferande.

Titel: Fängslad - Essäer om lust till litteraturen och läsningens plats i livet. Författare: Tatjana Brandt. Förlag: Förlaget. År: 2017. Sidor: 194

Fängslad består av fem essäer som genom djupdykningar i fem författarskap, som blivit viktiga för Brant själv, diskuterar allt från läsandets process, könsnormer och kanonisering till livets förgänglighet. Brandt tar avstamp i sitt eget läsande och den läsaridentitetskris hon upplevde efter att ha fått barn. Gamla favoriter som tidigare berört henne djupt i själen kändes plötsligt triviala eller alltför vidlyftiga, och hon måste söka nya verk och författare som åter väcker läslusten.

Bortglömd succé

Den första essän, som kanske något oväntat är samlingens starkaste och mest engagerande, behandlar 1700-talsförfattaren Frances Burney, som efter att ha varit mycket populär i sin samtid och bland annat influerat Jane Austen, fallit i glömska. Brandts tydliga förtjusning i Burneys författarskap smittar av sig, och hennes liv och litteratur engagerar och intresserar plötsligt också den totalt oinvigda.

Brandt väver snyggt samman biografisk återgivning av Burneys liv, litteraturhistoriska fakta och egna läsupplevelser till en fascinerande och mångsidig diskussion. Hon hittar otippade kopplingar mellan urbanisering och en ny offentlighet som definierade Burneys samtid och den globalisering och digitalisering vi själva befinner oss mitt i, och beskriver de strikta sociala ramar som begränsade såväl Burney själv som hjältinnorna i hennes romaner. Brandt lyckas därmed belysa den kamp för självständighet, styrka och aktörskap som kan gömma sig bakom en till synes banal och melodramatisk "kvinnoroman".

Drömmar och eskapism

De följande två essäerna kretsar kring mer kända författare, det vill säga Henry James och J.K. Rowling. Genom James författarskap analyserar Brandt förhållandet mellan livet och litteraturen, och hur hon genom att läsa James lärt sig vara aktivt närvarande i vardagen i stället för att tappa bort sig i en ständig strävan efter en avlägsen dröm.

I essän om J.K. Rowlings Harry Potter-serie återvänder Brandt till ungdomens nästan maniska bokslukarperiod och diskuterar den njutning fantasifylld eskapism kan erbjuda såväl unga som lite äldre läsare. Essän svävar sedan ut i en diskussion om huruvida de så kallade horrokruxen, det vill säga föremål där bitar av Harrys ärkefiende Voldemorts själ förvaras, också kan representera själva läsandet, en i och för sig intressant diskussion som dock aldrig kommer fram till någon egentlig slutsats.

Brandt vidrör även problematiken med översättningar, och hur mycket av Rowlings gnistrande känsla för till exempel talspråk som går förlorat i åtminstone den svenska versionen. Den tanken hade jag gärna läst mera om, eftersom Brandt också återvänder till sin motvilja mot översättningar i samlingens nästsista essä, som behandlar den danska poeten Inger Christensen och hennes sonettkrans Sommerfugledalen. Fängslad avslutas med en kort liten text om Ann Jäderlund, som Brandt även skrev sin doktorsavhandling om, och hennes dikt Vimpelstaden.

Läsupplevelsen i sin helhet blir något av en djup diskussion med en väldigt påläst och vältalig samtalspartner. Medan Brandts essäer är väldigt analytiska, och ibland rent av teoretiska, är Fängslad främst en sprudlande hyllning till litteraturen som livskamrat och läsglädjen i sin renaste form.

Michaela von Hellens