Fängslande statistik

Färre våldsbrott, men flera fångar under fjolåret. Återfallen bland unga är dock ett problem, också på sikt.

Genomsnittsåldern för dömda fångar låg i fjol på 37,2 år och de fångar som frigavs under året gjorde det efter att ha haft en genomsnittlig strafftid på 10,9 månader. Antalet rymningar var sex, men ba...