Faned vid Nylands brigad på lördag

Bild: VN-ARKIV

Rekryterna i Nylands brigad blir jägare i samband med lördagens krigsmannaedgång och -försäkran.

Brigadkommendör Arvi Tavaila utnämner på lördag rekryterna i Nylands brigad i Dragsvik till jägare. Utnämningen sker i samband med krigsmannaedgången och -försäkran för rekryterna som ryckte in i januari. Cirka 700 rekryter inledde sin tjänstgöring i Dragsvik i början av januari.

Lördag är också en besöksdag för beväringarnas anhöriga och vänner. Brigadens portar öppnas klockan 10 och stängs klockan 16.

Mer läsning