Familjer värda att satsa på

Statistik om invånarna i regionen. Färgläggningen är enligt hur stor del av hushållen det är som har barn i skolåldern. Indelningen i områden är enligt postnummersområden. Uppgifterna från Mjölbolsta sjukhusområde är inte korrekta. Siffrorna som är från Statistikcentralen är från 31.12.2014.

Sundsberg är speciellt. Bara ett stenkast från Helsingfors och med bra förbindelser har området en enorm potential, inte minst med tanke på närheten till natur och vatten.

Och det här märks tydligt, jämför man med övriga Västnyland är Sundsberg det populäraste stället för barnfamiljer att bo i. En tredjedel av familjerna har barn i skolåldern. Motsvarande siffra för Hangö är var tionde, och för Sjundeå kyrkby var sjätte.

För att hitta högre siffror måste vi ta oss ända till Lahtis. Efter det är nästa stopp Uleåborg. Det säger något om Sundsbergs läge.

Familjerna är också större i Sundsberg jämfört med resten av Västnyland. En familj i Ekenäs centrum är nästan hälften så stor som en i Sundsberg, men då ska vi förstås inte glömma att det är möjligt att ungarna flugit ur boet.

Det här syns tydligt i befolkningsstatistiken som finns tillgänglig för alla, och trots att de färskaste siffrorna är från den sista december 2014 borde läget inte ha ändrat särskilt mycket under ett års tid.

Men det finns orosmoment. Trots att Sundsberg lyckats locka till sig unga föräldrar, medelåldern i området är 29 år, måste vi vända på steken. Längst österut i Västnyland bor det minst en pensionär i vart tionde hushåll. Motsvarande siffra längst västerut, i Bromarv, är vartannat hushåll. I Hangöby är det 40 procent, Ekenäs centrum 43 och Ingå centrum 37 procent.

Med en ständigt hotad pendeltågstrafik, vad gör städerna och kommunerna för att locka en yngre generation till de här områdena? Raseborg eller Hangö kan inte erbjuda ett lika lockande läge nära metropolen som Kyrkslätt. Så vad ska regionen satsa på för att hålla alla orter attraktiva och vända på befolkningskurvan?