Faktaflykten är alla populismers moder

Ibland känns det lockande att drämma till en sannfinländsk politiker för en fullständig avsaknad av grundläggande fakta.

Ibland går det i en handvändning. Ämnet är klart och strukturen har redan i någon form av rutinernas automatik uppstått av sig själv. Ibland är det motigt – i överkant. Vad är intressant, vad är aktue...