Faces lyfter upp de unga och deras kamp för miljön

Årets upplaga av festivalen Faces fokuserar på miljön och ungdomar med temat Face the Earth.

Festivalen ordnas som en stadsfestival bland människorna med program som alla fritt kan delta i. På programmet står bland annat latinamerikansk salsa, afrikanske rytmer och melodiösa toner med toppbänd. På "Peoples Party" med lokala artister får alla som vill uppträda. Dessutom bjuds det på Claes Anderssons miljöcabaret "Globare" och paneldiskussion kring vår framtid med kända namn. Barbara Savolainens Talk III-utställning och Kaj Stenwalls sommarutställning hör också till programmet. Därutöver ordnas workshops, happenings på gator och gräsmattor, hantverk och matutbudfrån ett mångfald av kulturer och länder.


På grund av de manifestationer för vår miljö som unga världen över har deltagit i kommer Faces att alldeles särskilt ge plats och roll åt ungdomen i programmet och festivalens aktiviteter. Festivalen inbjuder därför alla ungdomar att delta med de egna bidrag de vill erbjuda. Ungdomar och skolelever får gratis plats att sälja självgjorda matprodukter eller hantverk på festivalen. 
Också vår traditionella " Small Faces" – programmen för barnen – kommer att få en central roll, på festivalen.

Mer läsning