Sjundeåskolor fick tilläggsnota på en halv miljon i fjol – fler svenska elever än beräknat

Sjundeå kommuns undervisning blev i fjol 460 000 euro dyrare än budgeterat. En delorsak är att elevmängden i Sjundeå svenska skola inte sjönk enligt prognosen, så antalet lärare kunde inte minskas som planerat. Därtill var specialbehoven bland alla Sjundeåelever oväntat krävande och kostsamma. 

Sjundeå hjärta
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
21.03.2023 16:54
Undervisningen i Sjundeåskolorna kostade i fjol 460 000 euro mer än budgeterat. De största orsakerna till att undervisningen blev så mycket dyrare är att utgifterna för vikarier på grund av coronapandemin fortfarande var oväntat höga. En lagändring som satte ett tak för hur många elever en kurator får ha ökade också kostnaderna. 
Dessutom hade flera elever med specialbehov oväntat många utmaningar, vilket ökade kostnaderna. Fler elever behöver mer stöd än tidigare efter att coronapandemin stoppade vanlig skolgång. Eleverna har en inlärningssvacka som kommunen försökt åtgärda genom att anställa handledare enligt elevernas behov. 

ANDRA LÄSER