Fabriksudden drogs bort från listan i Hangö fullmäktige

Tystnad råder. Kvällens fullmäktigemöte var snabbt avklarat. Fabriksuddens planbeteckning avhandlades inte, och publiken på läktaren fick gå hem utan att få ta del av politisk polemik. Bild: Johanna Lindholm

Följderna av att ändra planbeteckningen för en del av tomten på Fabriksudden i Hangö bör utredas grundligt. Det beslutet fattade stadsstyrelsen på sitt extra möte i kväll 7.2. Det ledde till att ärendet inte behandlades i fullmäktige, som sammanträdde direkt efter styrelsen.

Förslaget att tillåta året om boende på den del av Fabriksudden där det byggs fritidsbostäder har i Hangö väckt häftig debatt i offentligheten.

Det var meningen att fullmäktige under sitt möte 7.2 skulle ta ställning till stadsstyrelsens tidigare förslag om att ändra KL-beteckningen till en AL-beteckning för nämnda område.

Så skedde nu alltså inte.

Stadsstyrelsen beslöt enhälligt att man vill få en ordentlig konsekvensbedömning på vad en ändring skulle innebära, innan ärendet behandlas i fullmäktige.

Utan att orda dess mer om saken klubbade fullmäktiges ordförande Sture Söderholm igenom det nya förslaget. Inte ens en diskussion tilläts, trots att både Lars Nyberg (sdp) och Urpo Hyttinen bad om ordet.

– Set är därför det blivit på det här viset, muttrade Nyberg.

Som väntat

Kvällens båda möten föregicks av en demonstration utanför stadshuset.

Av de som var plats, var några redan införstådda med om att det skulle gå så här.

Trots det, var läktaren för en gångs skull nästan full av åhörare.

Marko Niemi (vf), som initierat demonstrationen tyckte det var rimligt att det gick som det gick, eftersom frågan är principiellt viktig.

– Det var säkert också en lättnad för många ledamöter, som slapp bekänna färg inför stundande val.

Hans partikamrat Birgitta Gran tyckte att man inte skall låta fullmäktige besluta om frågor som man själv inte är övertygad om.

På frågan om hon inte ser att beslutet bromsar upp Fabriksuddens projekt, konstaterade hon att det under hennes tid i politiken alltid funnits processer som man fått ta ställning till på nytt.

Stadsdirektör Denis Strandell sade dock, att beslutet i värsta fall kan leda till att byggandet av hotelldelen på Fabriksudden nu skjuts upp.

– Jag kan inte riktigt säga vad som händer härnäst.