Färre än beräknat ville ha dagvårdssedel - summan minskas i år

Mer än en tredjedel av de pengar som Sjundeå kommun reserverat för servicesedlar för privat dagvård förblev oanvända i fjol. I år minskas summan till att motsvara behovet.

Sjundeå kommun införde i fjol servicesedlar inom dagvården. I praktiken betyder det att familjer kan använda privat dagvård och få en viss summa per månad av kommunen för vården. Summan betalas direkt till det privata daghemmet. Därtill betalar familjen själv en klientavgift som räknas på samma grunder som inom kommunal dagvård.
Under fjolåret använde kommunen drygt 400 000 euro för att betala servicesedlar för privat dagvård. Trots att det bara motsvarar kring 61 procent av den budgeterade summan för ändamålet var resultatet väntat.
– Det var den nivån vi hade väntat oss men vi ville ändå reservera tillräckligt med pengar eftersom det var första året vi använde servicesedeln och inte hade några kostnader att jämföra med, säger Mirva Alakoskela, som är chef för småbarnsfostran i Sjundeå.

Daghemmen blev färre vid årsskiftet

I december beviljade kommunen en servicesedel till vården av 73 barn i privata daghem. 21 av barnen använde sig av daghem utanför Sjundeå. Kommunen har godkänt användningen av servicesedeln i tretton daghem utanför kommunen. De daghem utanför kommunen där Sjundeåbarn vårdas ligger i Lojo och Kyrkslätt.
Kommunen räknar med att behovet av servicesedlar hålls på samma nivå också i år och har reserverat 400 000 euro för sedlarna i år. Det motsvarar cirka 80 barn.
Det finns nu tre privata daghem i Sjundeå: Touhula i Störsvik, Bullerbyn i Andby och Junibacken vid Gårdskulla gård. I Touhula vårdas tjugotvå barn, Bullerbyns femton platser är fyllda, och Junibacken har fjorton barn. Sedan augusti har daghemmet också tagit emot under treåringar.
– Barnantalet i Sjundeå minskar och vi ville trygga vår verksamhet genom att också erbjuda under treåringar vård. Trenden är inte längre att man är hemma länge med sina barn, utan de börjar i dagis tidigare. Och det är inte roligt att byta daghem. Därför beslutade vi att också ta emot under treåringar, säger Junibackens föreståndare Barbro Wikman.
Det privata daghemmet Svahlohill slutade sin verksamhet vid årsskiftet. De nio barnen från Svahohill flyttades till kommunal dagvård, främst på finska.

ANDRA LÄSER