156 nya coronafall på måndagen

En stor del av de smittade finns i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Nästan 64 procent av Finlands befolkning är nu vaccinerade mot covid-19.
156 nya coronafall har bekräftats det senaste dygnet, meddelar Institutet för hälsa och välfärd. Det innebär att totalt 100 312 personer i Finland har testat positivt sedan epidemins början.
Incidensen, alltså antalet nya coronafall per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna, är 63,8. Det är en klar ökning jämfört med föregående 14-dagarsperiod, då incidensen låg på 39,2.
Incidensen är högst, 117,7, i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Lägst är den i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt, 6,5.
I Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är incidensen 68,3, i Vasa sjukvårdsdistrikt 10,6 och på Åland 6,6.
För tillfället vårdas 52 coronapatienter på sjukhus runtom i landet. Av dem behöver 12 intensivvård.
Institutet har övergått till att uppdatera siffrorna för antalet coronarelaterade dödsfall endast en gång per vecka. Enligt den senaste uppdateringen förra onsdagen har totalt 978 personer i Finland avlidit till följd av covid-19.
Enligt vaccinationsregistret har sammanlagt 3 565 373 finländare fått den första vaccindosen, vilket motsvarar 63,9 procent av befolkningen. Sammanlagt har 1 536 044, eller 27,6 procent av befolkningen, fått också den andra dosen.

Så här rapporteras coronasiffrorna

Institutet för hälsa och välfärd rapporterar dagligen utifrån uppgifter som införts i registret över smittsamma sjukdomar.
I många sjukvårdsdistrikt rapporteras det antal positiva laboratorieresultat som finns på morgonen – siffrorna är alltså inte jämförbara med institutets.
Enligt institutet kan systemet på grund av dataöverföringen leda till en viss fördröjning i rapporteringen.
Från och med den 28 juni rapporterar institutet de dödsfall som kommit in via registret över smittsamma sjukdomar. Tidigare byggde siffrorna på rapporter från sjukvårdsdistrikten.