Basatorget beläggs med gatusten

Basatorget i Ekenäs ska förses med gatustensbeläggning och kantstenar.

Stenig framtid. Enligt den godkända gatuplanen kan Basatorget förses med stenbeläggning.
24.02.2016 13:19 UPPDATERAD 24.02.2016 13:23
Antalet bilplatser på torget blir 24.
Samhällstekniska nämnden godkände gatuplanen för Hattmakaregatan och Basatorget på sitt möte i tisdags.
Västra Nylands landskapsmuseum har i ett utlåtande ansett att ytbeläggningen på Basatorget av historiska skäl borde vara krossgrus.
Också enligt gällande detaljplan borde man sträva efter att använda beläggning som är lämplig med tanke på områdets historiska karaktär. Något krav på krossgrusbeläggning finns ändå inte stipulerat, säger staden i sitt genmäle.
Enligt staden underlättas skötseln av torget samt regleringen av parkeringen om torget förses med gatusten.
Gatuplansförslaget för Hattmakaregatan och Basatorget har ändrat många gånger sedan behandlingen inleddes 2013, bland annat vad gäller parkeringsplatserna.

ANDRA LÄSER