Få västnyländska kommuner når upp till den kritiska vaccineringsnivån

Maj-Britt Malmén förevisar de olika vaccinerna som erbjuds på rådgivningen i Raseborg. Hon påpekar att vacciner är dyra och att vi får flera av dem gratis i Finland är en förmån som inte är alla förunnad. Bild: Lina Enlund

– Det är viktigt att påpeka att man inte bara vaccinerar sig för sin egen skull utan i första hand för samhället, säger Maj-Britt Malmén på rådgivningen i Raseborg.

I Raseborg visar statistiken att 90,7 procent av barnen födda 2015 har vaccinerats mot mässling. Det så kallade flockskyddet kräver att 95 procent av en årskull vaccineras. Intresset för MPR-vaccinet,...