Få mobbas på svenska i Sjundeå

Bild: Lina Enlund

Svaren på frågor om familj och nätanvändning skiljer eleverna i Sjundeå svenska skola i negativt avseende från hela landets resultat i skolhälsoenkäten. Men bara några procent av eleverna har upplevt mobbning.

Svaren i skolhälsoenkäten 2017 tyder på att mobbning inte är särskilt vanligt i Sjundeå svenska skola. 4,5 procent av eleverna säger sig ha blivit mobbade minst en gång i veckan. I hela landet är andelen 7,3 procent.

Ingen i skolan har uppgett att de känner sig ensamma, att de helt saknar en god kompis eller att de upplever rasterna som skrämmande. Trivseln är god, klasserna upplevs lugna och eleverna upplever i hög grad att lärarna är intresserade av hur de mår. 75,4 procent av eleverna är gärna i skolan. Det är nästan sju procentenheter högre än landets medeltal.

– Det här är något vi satsar på i skolan, vi är måna om att se våra elever. Det påverkar även hur eleverna ser på sig själva och varandra, säger rektor Katarina Lodenius.

– Alla lärare jobbar nästan dagligen med material kring trivsel. Det genomsyrar vår vardag från ettan till sexan. Vi använder både Kiva skola-material och materialet Livskunskap.

Mår dåligt hemma

I skolan trivs eleverna men hemma är det lite knaggligare. Det är speciellt flickorna som upplever sin familjesituation negativare än i landet i medeltal. Av flickorna i Sjundeå svenska skola svarade drygt nio procent att de har svårt att diskutera med sina föräldrar. Motsvarande siffra för hela landet är 2,4 procent. 39,4 procent upplever sig ha en bra dialog med föräldrarna (landets medeltal 58,3 procent), och bara trettio procent uppgav att deras föräldrar ofta pratar med kompisar, jämfört med 52,2 procent i hela landet.

– Vi har funderat på vad det kan bero på men vi har inga svar, säger Lodenius.

När det gäller nätanvändning är det åter flickornas svar som står ut. Flera flickor än i landet i medeltal har känt sig rastlösa då nätet inte varit tillgängligt, och 24,2 procent har varit på nätet utan att ha lust (landets medeltal var 19,3 procent). 36,4 procent av flickorna i Sjundeå svenska skola uppgav att de har försökt tillbringa mindre tid på nätet, vilket är fem procentenheter mera än i hela landet. Pojkarna i Sjundeå svenska skola uppgav däremot oftare än landets genomsnitt att de har tänkt på att tillbringa tid på annat sätt än på nätet.

– Det här är inget vi märker i skolan. Men vi har nu beslutat oss för att den regelbundet återkommande föreläsning kring alkohol och droger vi brukar få av föreningen Ehyt i år i stället ska handla om spel och nätberoende.

Låter bli frukosten

När det gällde frågor om hälsa tyder pojkarnas svar på att de mår sämre än sina gelikar i hela landet. 18,8 procent av pojkarna i Sjundeå svenska skola uppgav att de ofta har huvudvärk, jämfört med 10,7 procent i hela landet. Ont i magen är också vanligare i Sjundeåskolan, där 9,4 procent av pojkarna, fem procentenheter mer än i hela landet, uppgav att de ofta har ont i magen.

– Men det framgår också att pojkar oftare låter bli att äta frukost. I mina ögon är det ganska självklart att man får ont i huvudet och att magen känns konstig om man inte äter frukost och sedan har lunch klockan 12, säger Lodenius.

Mer läsning