Få invändningar på budgetmöte

Budgetbehandlingen i Sjundeå fullmäktige blev en sävlig historia där så gott som alla partier tackade för en budget som är väl beredd under svåra omständigheter. Bara tomtförsäljningen väckte diskussion.

SFP var redo att godkänna budgetförslaget utan ändringar. Rabbe Dahlqvist betonade i gruppanförandet vikten av att stödja personalen, speciellt på tekniska kansliet där arbetsbördan har varit stor och där tre tjänster är obesatta.

Maria Koroma-Hintikka fäste i Samlingspartiets gruppanförande uppmärksamhet på det ekonomiska balanseringsprogrammet och på stärkandet av kommunens livskraft.

Också De gröna tackade för en budget med ett så pass litet underskott trots ekonomiskt belastande faktorer. Karin Gottberg-Ek lyfte i partiets gruppanförande fram vikten av att använda anslutningen till Helsingforsregionens trafik och kommunens tvåspråkighet som trumfkort i kommunens marknadsföring. Arja Alho konstaterade i SDP:s gruppanförande att en god nyhet är att inga förändringar i skattesatserna görs.

– SDP hoppas att kommunen kan erbjuda de bästa möjliga tjänsterna inom bildning och hälsovård trots utmaningar som väntar, sade hon.

Skolreparationer påverkar

Också Vänsterförbundets Antero Honkasalo tackade för en rätt så realistisk budget.

– Den enda saken som är dåligt framme är näringslivet och åtgärder för att stödja företagsamhet.

Paula Tuominen (Sannf) tackade för samarbetet mellan partierna under budgetarbetet.

Investeringarna för skolfastigheterna är inte medräknade i budgeten men de kommer att vara avgörande för kommunens ekonomiska resultat under de kommande åren. Beslut om hur kommunen ska göra med renoveringen av skolorna ska fattas under hösten. Tekniska nämnden behandlar ärendet på sitt möte på tisdagskvällen. Målet är att styrelsen ska behandla frågan i slutet av november och fullmäktige vid mötet i december.

Meningsskiljaktigheter om tomter

Det som däremot fick partierna att uttrycka olika åsikter var frågan om var betoningarna i kommunens tomtförsäljning ska ligga. De gröna framförde en kläm om att kommunen främst ska fokusera på tomtförsäljningen i kommuncentrum. SDP och Vänsterförbundet stödde klämmen medan flera ledamöter från Samlingspartiet och SFP var tveksamma och ville bevara möjligheten till bosättning på hela kommunens område.

– En sådan kläm kan vara en negativ signal till dem som vill bosätta sig på landsbygden. Budskapet kan uppfattas som att här bara finns bosättningsmöjligheter i ett tätt bebyggt kommuncentrum, sade Heikki Kaisla (Saml).

– Frågan gäller bara kommunens tomter och hur kommunens resurser ska användas, sade Arja Alho.

Vid omröstningen förkastades klämmen med rösterna 17–10.

Antero Honkasalo och Veikko Tanskanen (V) lämnade in två motioner, den ena om att sluta uppbära avgifter för social- och hälsovårdstjänster, den andra om att slopa avgiften för hälsovårdscentralbesök.