Få Ingåunga ville ha sommarjobbssedel

Bara 62 av cirka 200 ungdomar ansökte och fick en sommarjobbssedel i Ingå i år. Knappt hälften av dem löste ut sedeln.

Alla ungdomar som gick ut grundskolan i våras, plus de som är födda år 2001 och 2002 kunde ansöka om en sommarjobbssedel. Kommunen stödde ungas sommarjobb med en sedel värd 150 euro för två veckors anställning eller en sedel värd 300 euro för fyra veckors anställning.

Målgruppen är ungefär 200 unga och av dem ansökte 62 om en sedel. Tolv sedlar värda 150 euro och sjutton värda 300 euro löstes ut. Största delen av ungdomarna som använde sig av sedlarna, sjutton stycken, var födda 2003.