Raseborg möblerar om i organisationen

Raseborgs stads organisation omstruktureras till följd av social- och hälsovårdsreformen. Stadsstyrelsen behandlade i måndags ett förslag till hur stadens organisationsstruktur kunde förändras. Förslaget går nu vidare till fullmäktige för behandling den 6 juni.

Raseborgs stadsstyrelse har godkänt förändringar i stadens organisation.
I och med att social- och hälsovården övergår till västra Nylands välfärdsområde den 1 januari 2023 behöver Raseborg trimma den verksamhet som blir kvar.
ANDRA LÄSER