Nu hoppas de studerande på en höst i skolbänken

Studerande är trötta på distansundervisning och hoppas på att få kliva in i skolbyggnaden i höst. Hur hösten kommer att se ut är ändå ännu oklart.

Oscar Appelgren inledde sina studier under pandemin. Han saknar det sociala och hoppas på att hösten skulle se bättre ut.
04.08.2021 08:20
Yrkeshögskolan Novia har planer på att återgå till närundervisning i höst. Måndagen den 30 augusti ska skolan öppna sina dörrar för studerande. Alla studerande vid Novia har studerat på distans sedan hösten 2020.
Hur närundervisningen ska gå till har de studerande ännu inte fått veta. Trots att skolan huvudsakligen ska ha närundervisning kommer en del kurser fortsättningsvis att hållas på distans. Tillställningar och övriga sammankomster får ännu inte ordnas i Novias lokaler.

ANDRA LÄSER