Degerby bortblandade kör samarbetade med skolbarn och bjöd på fint tillägg till julrepertoaren

Degerby kyrka var fullsatt när Degerby bortblandade kör och barn från Degerby skola gav en gemensam julkonsert. 

Degerby bortblandade kör och barn från Degerby skola
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
17.12.2022 19:04

Fakta

Konsert: Julkonsert med Degerby bortblandade kör, dir. Åsa Westerlund.
Medverkande: Barn från Degerby skola, dir Rigmor Andersson. Magnus Ljungqvist, piano, Ingmar Hokkanen, orgel, Kristoffer Albrecht, gitarr.
Tid: 15.12.2022.
Plats: Degerby kyrka. 
Kyrkomusikern och den pensionerade kantorn Åsa Westerlund har under hösten dirigerat Degerby bortblandade kör, vilket märktes i repertoaren på körens julkonsert i Degerby kyrka i torsdags. Konserten inleddes med J. S. Bachs In dulci jubilo, framförd på orgel av Ingmar Hokkanen. Westerlund upplyste publiken om att melodin har rötter på 1300-talet, och även finns i vår psalmbok med orden ”Kom alla stora små, låt oss till krubban gå”. 
Inledningen passade väl för en konsert där temat var vandringen mot jul och där den blandade kören samarbetade med barn från Degerby skola. Konserten inleddes med sången Länge leve livet till text av G. Winqvist, J. Jonson och A. Nyberg – inte en särskilt typisk sång för julkonserter. I sammanhanget var sången ändå välvald, eftersom kören också ville lyfta fram teman som fred och frid och längtan efter fred. 
Därefter sjöng kören den folkliga koralen Bereden väg för Herren enstämmigt, och sedan Händels bekanta Dotter Sion. Efter allsång var det dags för barnkören under ledning av Rigmor Andersson att framföra C-B Agnestigs Nu kommer julens högtid snart till text av Agnestig och S. Hedberg. 

Fin samsång

Efter två psalmer som sjöngs som allsång framförde Degerby bortblandade kör Armas Maasalos finstämda Stilla, stilla juleklockan tonar hän. Här fungerade körens stämbalans och soundet var fint och mjukt. Till gitarrkomp av Kristoffer Albrecht levererade kören efter en lite osäker start en vacker och balanserad version av Stilla natt med andra ord än de mest vanliga. Herrstämmorna, som i blandade körer så gott som alltid är en bristvara, fungerade här som en fin, jordande grund för kören även om stämmorna tidvis blev något grumliga. 
Sången övergick smidigt i en orgelimprovisation under vilken barnen åter kom fram. Så följde det som var konsertens största behållning: Nadja Erikssons tre sånger för barnkör och blandad kör till text av Åsa Hagberg. Verket var sannolikt en ny bekantskap för de allra flesta och ett ytterst välkommet och fräscht tillägg till det traditionella julkonsertsupplägget. 
Även om Degerby bortblandade kör numerärt var mer än dubbelt så stor som barnkören lyckades kören speciellt i den första sången, Hur kan du bli så liten, fungera som ett finstämt, rytmiskt, komp till barnen som hade huvudrollen. De andra sångerna, Julens ängel och Mitt i vinternatten, var något mera obalanserade än den första men barnen hördes hela tiden klart i alla fall. 
Efter ytterligare ett Bachverk, Von Himmel hoch, på orgel sjöng Degerby bortblandade kör Sölve Rydells Julen är här och Niclas Strömstedts Tänt ett ljus till text av Lasse Lindblom. I den sistnämnda klarade kören speciellt de lite mer krävande rytmerna i verserna med den äran. 
Nu tändas tusen juleljus avslutade en konsert som säkert gav fler än en i publiken ett leende på läpparna och en fin stämning inför julen. 

ANDRA LÄSER