Ledare: Vården i nya händer - problemen desamma

Nu är det välfärdsområdet som sköter vården. Efter att man kommit över barnsjukdomarna måste man fokusera på att få ekonomin i skick och fler vårdare på jobb.

LedareMarina Holmbergmarina.holmberg@vastranyland.fi
12.01.2023 19:13 UPPDATERAD 13.01.2023 09:02
Nu har social- och hälsovården i nästan två veckors tid varit i Västra Nylands välfärdsområdes regi. Det betyder att välfärdsområdet nu sköter social- och hälsovården samt räddningstjänster i 10 kommuner från Hangö i söder till Högfors och Esbo. På området bor 475000 invånare. Välfärdsområdet har 10000 anställda.
Det krävs ett stort maskineri då en dylik mastodont ska starta upp sin verksamhet. Målet är förstås att klienterna ska märka så lite som möjligt, att vården och räddningstjänsterna ska fungera och att de anställda ska kunna utföra sitt jobb på bästa sätt.
Från invånarna har det under de första veckorna hörts kritik om allt från att det inte går att boka tid till vårdcentral, att man inte kan få coronavaccinering i Raseborg till att man inte få det viktiga informationsbladet om välfärdsområdet. Ingen hade förstås förväntat sig att övergången skulle gå klanderfritt men invånarna borde nog kunna räkna med att få vård och annan service då de behöver den. 

ANDRA LÄSER