FBK bygger för att förbättra säkerheten

Frivilliga brandkåren i Österby vill bygga ut brandstationen för att göra den säkrare och mer praktisk. Av samma orsak bygger Skogby FBK en helt ny brandstation i Harparskog.

Trångt. På höger sida om brandbilen brukar frivilliga brandkåren i Österby sätta på utrustningen vid en utryckning. Enligt ordförande Marcus Hindersson och kårchef Jimmy Karjalainen är det trånga utrymmet en säkerhetsrisk.

Österby frivilliga brandkår vill bygga ut och förstora utrymmena. På så sätt försöker man bemöta dagens krav på funktion och arbetssäkerhet som inte fylls helt och hållet i nuläget.

– Just nu klär vi på oss alla kläder runt bilen som håller på att rulla ut på utryckning, säger kårchef Jimmy Karjalainen.

När ett larm kommer ska brandbilen rulla ut inom åtta minuter. Utrymmet mellan brandbilen och utrustningen är väldigt trångt.

– Hittills har vi klarat oss utan olyckor, men jag vill inte se den dagen då någon blir överkörd, säger Karjalainen.

Om allt går enligt planerna blir en del av det nuvarande garaget ett omklädningsrum där de kan klä på sig utrustningen.

– Det är säkrare vid utryckning, säger Österby FBK:s ordförande Marcus Hindersson.

Kedja för rena kläder

När brandmännen kommer tillbaka från en utryckning ska de gå in i ett skilt tvättrum som kommer att finnas i den nya tillbyggnaden. På så sätt kommer de smutsiga kläderna inte i kontakt med de rena.

– Alla partiklar som finns på kläderna efter en brand vill man få bort, de är inte så hälsosamma, säger Hindersson.

– Nu rör sig alla i utrymmen där de här partiklarna finns på smutsiga kläder. Tillbyggnaden är ett steg för en renare brandstation, säger Karjalainen.

Det är ingen vanlig tvättmaskin som tvättar overallerna eftersom de är tunga och röklukten inte försvinner. Det behövs också torkskåp så att kläderna torkar snabbt.

– Vi har förstås reservkläder. Alla har kläder på sig när vi rycker ut, säger Karjalainen.

Väntar på bygglov

Just nu är det byggförbud på tomten. Därför är det osäkert när tillbyggnaden blir verklighet.

Tomtindelningen är klar och nu väntar föreningen på att styckningen av tomten ska vinna laga kraft. Vid styckningen avskiljs tomten till en fristående fastighet.

– När det är klart borde byggförbudet försvinna, säger Hindersson.

Man har också nyligen lämnat in en ansökan om bygglov.

Staden går i borgen

Föreningen måste låna pengar för att kunna bygga. De ekonomiska problemen löste sig för en vecka sedan. Då beslöt Raseborgs stadsfullmäktige att staden går i borgen för lånet under byggnadstiden. När byggnaden är klar upphör borgen.

– Fastigheten sätts som borgen sen då den är klar, säger Hindersson.

Dessutom har Brandskyddsfonden beviljat ett understöd på högst 40 procent av byggnadskostnaderna.

– Brandskyddsfonden prioriterar projekt som främjar säkerheten, säger Hindersson.

Skogby FBK bygger nytt

Om några veckor börjar Skogby FBK:s nya brandstation byggas. Skogby FBK finns i dag i ett gammalt lokstall som byggdes om på 80-talet.

– Den nya byggnaden är planerad som en brandstation med alla nya normer och krav, säger kårchef Fredrik Kevin.

Den gamla stationen har exempelvis inte bra tvättmöjligheter.

– Det är bra att brandmän och brandkårister inte behöver ha smutsiga overaller med rena kläder.

Stationen byggs på Mannerheimsvägen i Harparskog.

– Det är ett större samhälle i Harparskog och aktiva har kortare väg till stationen och så har platsen bättre vägförbindelser.

Stationen kommer också att finnas närmare industriområdet som planeras där.

Planerat i flera år

Eftersom den gamla stationen inte fyller alla krav för säkerhet och funktionalitet har arbetet med att planerna den nya stationen pågått i flera år.

Budgeten för byggnaden är 300 000 euro. Byggnaden byggs privat och räddningsverket hyr byggnaden åt FBK. Stationen blir 315 kvadratmeter.

– Det är inget stort, räddningsverket har räknat ut att FBK-verksamhet behöver ungefär 300 kvadratmeter om den är byggd och planerad rätt.

En tredjedel av byggnaden byggs i två våningar. I andra våningen kommer mötesrum och gym att finnas, medan personalrum placeras i nedre våningen.

Tvättutrymmen och garage

Brandstationen i Österby är 132 kvadratmeter. Nu söker FBK lov att bygga ut med 127 kvadratmeter.

Byggnadskostnaderna uppskattas till 376 900 euro.

När byggnaden är klar och granskad betalar Brandskyddsfonden ett understöd på högst 150 724 euro.

I den nya tillbyggnaden kommer det finnas garageutrymme för en manskapsbil och släpvagn.

Tvättutrymmen, plats för smutsiga kläder, omklädningsrum, bastu och gym byggs i den nya delen.

Brandbilen kommer att vara parkerad i den gamla delen där den står nu.

Där manskapsbilen står i dag byggs ett förvaringsrum för rena kläder. Här byter brandmännen om vid larm.

Undervisningssalen förstoras i gamla byggnaden och ett nytt kök byggs.

ANDRA LÄSER