Tiden att söka chefsjobb förlängdes

Inom utsatt tid fick Raseborgs stad fyra ansökningar till jobbet som chef för småbarnspedagogiken. I stället för att välja en av de fyra sökande förlängs ansökningstiden.

Jakten på en ersättare för Charlotte Lindh på posten som chef för småbarnspedagogiken i Raseborg fortsätter. Lindh har sagt upp sig eftersom hon fått nytt jobb.
Johanna Lemström
09.01.2020 13:00
Raseborgs stad söker fortfarande en efterträdare till Charlotte Lindh som slutar som chef för småbarnspedagogiken i mitten av januari. Hon har sagt upp sig eftersom hon fått ett annat jobb.
Då tiden att söka chefsjobbet gått ut hade fyra personer anmält intresse. De är Beatrice Westerlund, bosatt i Karis, Christina Landén, Ekenäs, Nina Aartokallio, Helsingfors, samt Katarina Bjurs, Uppsala, Sverige.
Beslutet att ledigförklara tjänsten fattade bildningsnämnden ursprungligen den 10 december, på samma möte som Charlotte Lindhs avsked beviljades.

"Hoppas på bredare utbud"

Tanken var att tjänsten skulle besättas från den 3 februari. Men nu förlängs alltså ansökningstiden till den 24 januari klockan 15. De tidigare ansökningarna beaktas.
– Vi valde att förlänga ansökningstiden eftersom tjänsten hade endast fyra sökande. Vi hoppas på ett litet bredare utbud av kandidater eftersom det är en så pass viktig post, säger stadens bildningsdirektör Tina Nordman.

Ansvarsfullt jobb

I Raseborg är dagvården en del av bildningssektorn och omfattar 25 enheter med inalles 1 250 barn. Enhetens nettobudget uppgår till 15 miljoner euro.
Staden vill ha en "inspirerande chef som ska leda och utveckla småbarnspedagogiken och förskoleverksamheten". Man ska också ha ekonomiskt kunnande och vara bekant med offentlig förvaltning, ha ett övergripande synsätt och tänka långsiktigt.
Andra viktiga egenskaper är förmåga att driva utvecklingsfrågor och vara förändringsorienterad och kreativ i rollen som ledare. Chefen för småbarnspedagogik har ansvar för 300 anställda..