Nu ska också Jolkbyån bli trivsam för den hotade havsöringen

I Kyrkslätt inleddes på måndagen ett restaureringsprojekt i Jolkby å. Målet är att främja den hotade havsöringens livsmiljö. Det är föreningen Virho som ansvarar för projektet.

Jolkby å blir hem åt den hotade havsöringen.
Längs med Jolkby å står det ett par grävskopor. Här arbetas det med att förbättra livsmiljön för den hotade havsöringen. Bland annat används sten och grus för att förbättra fiskens vandringsvägar. Arbetet förväntas pågå tills den 12.7. Det är del av ett större projekt som omfattar flera vattendrag i Västnyland.

ANDRA LÄSER