Pensionärsföreningarnas hyror aktuella i Raseborg igen – indrivning avbryts

I måndags hade Raseborgs stadsstyrelse hyresfrågor på agendan igen. Bland annat beslutade stadsstyrelsen att med omedelbar verkan avbryta indrivningen av hyror som pensionärsföreningar lämnat obetalda. Inga nya fakturor ska skickas ut innan hyresreglementet från december vunnit laga kraft.

Gymnastiksalen i Ekenäs ungdomsgård har varit populär bland föreningar, bland annat har seniordans stått på programmet.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
01.02.2023 10:26
Äldrerådet i Raseborg skickade i september en skrivelse till stadsstyrelsen där äldrerådet krävde att staden smidigt och avgiftsfritt ställer lokaler som behövs för pensionärsföreningarnas verksamhet till förfogande. 
Äldrerådet förutsatte också att förfallna och obetalda räkningar som skickats till pensionärsföreningarna annulleras och att sådana hyresfakturor som en del pensionärsföreningar redan betalat skulle återbetalas.
I december behandlade stadsstyrelsen äldrerådets skrivelse och beslutade meddela äldrerådet vilken hyreskategori pensionärsföreningarna hör till, samt att de kan anhålla om servicesedlar för att täcka sina hyreskostnader, samt att staden uppbär normal hyra med 50 procents subvention för utrymmen som pensionärsföreningar har använt under år 2022. 

ANDRA LÄSER