Tisdag är sista chansen för löntagare och pensionärer att deklarera

Tisdag är den tredje och sista utsatta dagen för att deklarera skatter, meddelar Skatteförvaltningen. 

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
22.05.2023 14:51
Skatteförvaltningen påminner i ett pressmeddelande om att många löntagare och pensionärer ska kontrollera, och vid behov komplettera, skattedeklarationen senast den 23 maj. Det handlar om den tredje och sista utsatta dagen för skattedeklarationerna för löntagare och pensionärer. Skatteförvaltningen meddelar att mer än två miljoner finländare berörs.  
I pressmeddelandet konstaterar Skatteförvaltningen att de vanligaste avdragen är avdraget för kostnader för resor mellan hemmet och arbetsplatsen, kostnader för förvärvande av inkomst och hushållsavdraget.
– Vi på Skatteförvaltningen får automatiskt in mycket uppgifter men ansvaret för uppgifternas riktighet ligger på var en själv. Det finns också flera avdrag som man själv ska komma ihåg att komplettera på skattedeklarationen för att få nyttan av dem i år, säger ledande skattesakkunnig Mervi Hakkarainen i pressmeddelandet.
Skatteförvaltningen uppger även att det, för de flesta, räcker med att kontrollerar uppgifterna i skattedeklarationen. I fjol behövde endast cirka en fjärdedel, det vill säga 1,5 miljoner personer, komplettera sin skattedeklaration, skriver Skatteförvaltningen. 

ANDRA LÄSER