Insändare: Polisen – vår trygghet

16.03.2023 09:34 UPPDATERAD 16.03.2023 10:50
Riksdagsvalet stundar inom kort och under flera veckor och månader har det lyfts fram flera otroligt viktiga frågor av riksdagsvalskandidaterna. Bl.a. vården, omsorgen och tryggheten.
Statens bräckliga ekonomi har under flera år naggat på service och som ett resultat av detta har man lagt ner olika servicepunkter. Man koncentrerar och försöker göra saker kostnadseffektivt, vilket inte alltid är en bra lösning.
Inrikesminister Päivi Räsänen (KD) fick 2011 ta emot över 5 000 namn för att rädda poliskontoret i Hangö. Initiativtagaren och Hangöbon Marika Lindström överräckte namnlistorna till Räsänen.
Marika Lindström hade samlat in sammanlagt 5 343 namn. Det var främst Hangöbor som skrivit under. Men flera sommarhangöbor hade också deltagit i namninsamlingen.
2016 fick man beskedet, att Hangö polisstation stänger i sin nuvarande form. Inrikesministeriet hade beslutat att elva polisstationer i landet skulle stängas. En av dem var polisstationen i Hangö.
Man beslöt att verksamhetspunkten i Hangö bistår, så att säkerhetsnivån inte sjunker och avstånden till tjänsterna inte blir orimligt långa.
Orsaken till nedläggningarna var sparkraven. Nedläggningarna uppskattades spara 745 000 euro om året.
Stadsstyrelsen i Hangö gav senare ett utlåtande till inrikesministeriet där man yrkade på att bl.a. de sociala problemen är så omfattande, att polisstationen i Hangö borde bibehållas. Närvaron av polisen ansågs ytterst viktig.
Situationen idag är den, att vi inte har ett poliskontor i Hangö, men verksamhetsstället finns i Raseborg. Närvaron av polisen är fortfarande lika viktig, om inte viktigare.
Niklas Guseff skriver i sin insändare (ÅU, 13.3.) om framtiden för att vårt land också i fortsättningen ska vara världens tryggaste. Det kräver mera resurser för polisen. Beredskapen ska säkerställa närvaron, även på glesbygder.
Att vi har färre poliser i förhållande till befolkningen än något annat land i Europa, är allt annat än bra. De som arbetar inom polisen ställs inför orimligt mycket arbete.
Vi ska hoppas att den nya regeringen tar i beaktande och förstår, hur viktigt det är med tillräckliga polisresurser för att trygga vardagen för samtliga i vårt samhälle.
Jag håller helt med Niklas Guseff, ett tryggt samhälle är ett framgångsrikt samhälle.
Helena Lesch-Saarinen, SFP, Hangö