Fel läge för barnvänlig utmärkelse – Ingå har för många förändringar på gång

Tjänstemännen i Ingå anser att det är fel tidpunkt att gå med i Unicefs program för barnvänliga kommuner. Coronapandemin och ekonomin kräver för mycket av resurserna just nu.

Nästan alla fullmäktigeledamöter i Ingå ville att kommunen ska ansöka om att delta i Unicefs Barnvänlig kommun-program. I sitt svar till förslaget sade bildningsdirektör Merja Olkinuora att tanken är god men att tjänstemännen i kommunen just nu har så mycket annat på sitt bord att tidpunkten inte är rätt att gå med i programmet. Bildningsnämnden godkände Olkinuoras förslag att inte gå med nu men ville också att man skriver in i beslutet att frågan omprövas om ett år. Kommunfullmäktige ska ännu behandla ärendet vid sitt möte på måndag.
Unicefs Barnvänlig kommun går ut på att barnens rättigheter ska förverkligas så bra som möjligt i alla beslut som kommunen fattar. Barnet ses som en likvärdig kommuninvånare som får information om sina rättigheter, får säga sin åsikt och kan påverka beslut.
Kommunen ska utse en koordineringsgrupp med representanter för alla sektorer, förtroendevalda och tredje sektorn. Enligt modellen borde kommunen satsa tid på intern utbildning och rapporter. Eftersom kommunens tjänstemän redan nu har många saker att förbereda och utveckla, och eftersom den ekonomiska situationen också är stram, ansåg bildningsdirektören att det inte finns möjlighet att gå med i programmet nu.
Raseborg beslutade tidigare i höst att lämna Unicefs barnvänlighetsprogram. Orsaken var att tjänstemännen inte har möjlighet att avdela så mycket arbetstid som krävs för programmet.

ANDRA LÄSER