Reparationer ska förlänga bruket av skolorna

I två skolor i Kyrkslätt har det gjorts stora renoveringar under sommaren. I Nissniku skola i Masaby och i Winellska skolan försöker man åtgärda inomhusluftsproblem.

Renovering. Winellska skolans A-byggnad har sanerats under sommaren för att råda bot på problemen med dålig inomhusluft.

Under sommarlovet har man koncentrerat sig på de byggnader som det är meningen att man ska använda tills en grundlig sanering kan utföras eller tills byggnaden ersätts av en ny. I Winellska skolans A-byggnad har byggnadens grund undersökts och sanerats för att förhindra att fukten sprids inomhus i byggnaden. Från grunden har man tagit bort byggmaterial och slam.

Från en del av husgrunden har sand förts bort, och det har ersatts av grus och filterduk. Ventilationen har reparerats och rör har renats samtidigt som strukturen har tätats.

I fortsättningen ser man till att det är undertryck i grunden. I båda saneringsobjekten installeras nya uppföljningssystem med vilka man kan följa med inomhusluften i byggnadernas grunder och inomhusutrymmen.

I A-byggnaden fungerar högstadiet och Kyrkslätts gymnasium. Lågstadiet fungerar i paviljongskolan som finns på gården.

Kommunens fastighetschef Jarno Köykkä uppskattar att man med reparationen av Winellska skolan har lyckats få lokalerna i sådant skick att skolarbetet kan fortsätta i dem.

– Situationen övervakas kontinuerligt. Naturligtvis vet vi att för dem som har mest symtom hjälper dylika repartitioner inte alltid, för dem måste vi söka andra lösningar.

Saneringen som har utförts i A-byggnaden i Winellska skolan har enligt Köykkä kostat drygt 100 000 euro.

Två nya paviljonger har beställts till Gesterby skolcentrums gård. Till dem skall alla elever i Gesterby finska skola flytta. Målsättningen är att de ersättande lokalerna ska vara klara vid årsskiftet.

ANDRA LÄSER